struna search engine

image shadow

deoksiribonukleozidi

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

β-deoksiribozilni derivati pirimidinskih i purinskih baza

equivalents
 

english: deoxyribonucleosides

attachment
 
deoksiribonukleozidi
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja