struna search engine

image shadow

deoksiribonukleotidi

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

fosfatni esteri deoksiribonukleozida koji su građevne jedinice deoksiribonukleinskih kiselina

equivalents
 

english: deoxyribonucleotides

attachment
 
deoksiribonukleotidi
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja