struna search engine

image shadow

dekrepitacija

noun f. sl.
definition
 

raspadanje kristala koji se zagrijava zbog velikoga povećanja tlaka para unutar pukotina

vrela
equivalents
 

english: decrepitation

classification
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja