struna search engine

image shadow

dekonvolucija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

matematički postupak suprotan konvoluciji u kojemu se određuje jedna od podintegralnih funkcija kada su poznate druga podintegralna funkcija i rezultantna funkcija

equivalents
 

english: deconvolution

note
 
Dekonvolucija se rabi kod postupka kojim treba odrediti čisti difrakcijski profil iz eksperimentalno detektiranoga profila difrakcijske linije i instrumentalnoga profila.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici