struna search engine

image shadow

dekonstrukcija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

kritička analiza čiji je cilj razotkriti neizrečene metafizičke pretpostavke određenoga teksta ili diskursa

vrela
context
 
Dekonstrukcija koju vrši poststrukturalistička analiza istražuje način na koji menadžerski diskurs privilegira određene vrste vrednota kao što su feasibility i effectiveness, dok druge isključuje, marginalizira i instrumentalizira. Za razliku od konvencionalne lingvistike koja riječi shvaća kao konvencionalna sredstva za hvatanje fenomena koje opisuju, Derridina dekonstrukcija upućuje na to da svaki pojam unutar danog sistema razlika ovisi o samovoljnom isključivanju značenja koja bi u nekoj drugoj konstelaciji odnosa mogla biti u njega uključena.
vrela
synonyms
 

admitted term: razgradnja

equivalents
 

english: deconstruction

german: Dekonstruktion

french: déconstruction

classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji