struna search engine

image shadow

Deklaracija iz Laekena

name
definition
 

deklaracija o budućnosti EU-a usvojena 15. prosinca 2001. koja Uniju obvezuje da postane demokratičnija, transparentnija i djelotvornija

equivalents
 

english: Laeken Declaration

german: Erklärung von Laeken, Deklaration von Laeken

french: Déclaration de Laeken

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije