struna search engine

image shadow

dekagram

noun m. sl.
definition
 

jedinica za masu koja je sto puta manja od kilograma

equivalents
 

english: decagram

french: décagramme

equation
 
note
 
Dekagram je decimalni višekratnik jedinice gram sustava SI.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici