struna search engine

image shadow

dekadski logaritam

PDF ispis
definition
 

logaritam s bazom deset

equivalents
 

english: common logarithm, decadic logarithm

symbol
 
note
 
Prema općoj oznaci logaritma dekadski logaritam trebao bi se označivati kao $\log_{10}$, ali se u pravilu oznaka baze (broj $10$) izostavlja i piše se $\log$.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi