struna search engine

image shadow

deiksa

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

jezično označivanje prostora, vremena i osoba u govoru

vrela
equivalents
 

english: deixis

note
 
Deiktičke kategorije uvijek su vezane uz neposredni kontekst govora i identitet govornika. U hrvatskome, primjerice, mjesne deikse su ovdje, tu, ondje, a one za označavanje osoba su ja, ti, on.
classification
 

polje: filologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)