struna search engine

image shadow

degradirana energija

definition
 

energija neuređenoga gibanja u stanju toplinske ravnoteže koja se više ne može iskoristiti za dobivanje mehaničkoga rada

equivalents
 

english: degraded energy

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici