struna search engine

image shadow

definicija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

određenje matematičkoga objekta s pomoću ostalih matematičkih objekata koji se smatraju poznatima

equivalents
 

english: definition

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi