struna search engine

image shadow

defekt kristala

PDF ispis
short form
 
defekt
definition
 

odstupanje od prostornoga periodičnog rasporeda atoma ili iona u kristalu

equivalents
 

english: defect

note
 
Defekt kristala može biti u obliku praznine, međupoložajnoga ili zamjenskoga atoma, dislokacije, pomaknutoga sloja u odnosu na susjedne slojeve odnosno u obliku nakupine praznina, stranih atoma ili u obliku deformacije kristala.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici