struna search engine

image shadow

Debyeev temperaturni faktor

PDF ispis
definition
 

množitelj u izrazu za strukturni faktor kojim se uzima u obzir titranje atoma u kristalu u rendgenskoj difrakciji

equivalents
 

english: Debye temperature factor

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici