struna search engine

image shadow

de Broglieva valna duljina

definition
 

valna duljina čestice koja je jednaka omjeru Planckove konstante i zaleta čestice

equivalents
 

english: de Broglie wavelength

french: longueur d'onde de de Broglie

symbol
 
equation
 
note
 
Louis de Broglie je 1924. godine iznio zamisao da čestice uz čestičnu prirodu imaju i valnu prirodu, dakle i valnu duljinu.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici