struna search engine

image shadow

de Broglieva relacija

definition
 

matematički izraz s pomoću kojega se iz poznatoga zaleta čestice računa njezina valna duljina

equivalents
 

english: de Broglie relation

french: relation de de Broglie

equation
 
note
 
Tu je relaciju, koja je temelj kvantne fizike, objavio Louis de Broglie 1924. godine na temelju pretpostavke da materija uz čestičnu ima i valnu prirodu.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici