struna search engine

image shadow

Davisson-Germerov eksperiment

PDF ispis
definition
 

eksperiment s difrakcijom elektronskoga snopa u kristalima kojim je dokazana valna priroda elektrona

proposed term (IHJJ)
 
Davisson-Germerov pokus
equivalents
 

english: Davisson-Germer experiment

french: expérience Davisson-Germer

note
 
Tim su eksperimentom C. J. Davisson i L. H. Germer dokazali valnu prirodu elektrona i povrdili de Broglievu pretpostavku o dvojnoj prirodi čestica.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici