struna search engine

image shadow

datum početka kapitalizacije troškova posudbe

PDF ispis
definition
 

datum na koji poduzeće prvi put ispuni računovodstvenim standardima propisane uvjete za kapitalizaciju troškova posudbe

equivalents
 

english: date of begining capitalising borrowing costs

note
 
Prema Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja troškovi posudbe mogu se kapitalizirati kad su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti: u poduzeću su nastali izdatci za imovinu, nastali su troškovi posudbe i poduzeće je poduzelo aktivnosti nužne da imovinu pripremi za namjeravanu upotrebu ili prodaju.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja