struna search engine

image shadow

dani zajam

PDF ispis
definition
 

financijska imovina poduzeća koje je drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi pozajmilo određen iznos novca na određeno razdoblje

equivalents
 

english: given loan

note
 
Ovisno o roku dospijeća dani zajmovi mogu biti klasificirani u bilanci poduzeća kao dugotrajna ili kratkotrajna financijska imovina.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja