struna search engine

image shadow

dani predujam

PDF ispis
definition
 

imovina poduzeća jednaka iznosu novca plaćenomu prije isporuke određene imovine ili usluge za koju je predujam namijenjen

synonyms
 

admitted term: plaćeni predujam, dani avans

equivalents
 

english: advance payment, payment in advance, advance paid, cash advance, payment on account

note
 
Prema Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN br. 95/16) dani predujmovi mogu se pojaviti u obliku predujmova za nematerijalnu imovinu, predujmova za materijalnu imovinu i predujmova za zalihe.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja