struna search engine

image shadow

dani plaćanja obveza dobavljačima

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se označuje prosječan broj proteklih dana podmirenja obveza prema dobavljačima

equivalents
 

english: days of payables, days purchases in accounts payable

note
 
Pokazatelj dani plaćanja obveza dobavljačima izveden je iz koeficijenta obrta dobavljačima kao omjer broja dana u godini i koeficijenta obrta dobavljačima. Formula za izračun glasi: dani plaćanja obveza dobavljačima = 365 / koeficijent obrta obveza prema dobavljačima.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja