struna search engine

image shadow

dalekozor

noun m. sl.
definition
 

optički instrument sastavljen od konvergentnoga objektiva velike žarišne daljine koji daje realnu obrnutu sliku i okulara koji od slike dobivene objektivom stvara virtualnu sliku dalekoga predmeta

synonyms
 

admitted term: teleskop

equivalents
 

english: telescope

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici