struna search engine

image shadow

crtež

noun m. sl.
definition
 

rezultat crtanja koji se sastoji od točaka, crta i površina, a katkad i slova i brojaka za objašnjenja

synonyms
 

admitted term: grafički prikaz

equivalents
 

english: drawing

german: Zeichung

french: dessin

note
 
Ako u crtežu prevladava crta kao osnovni likovni element, takav se crtež naziva linearnim. Ako je crtež izveden tonovima svjetla i sjene, takav se crtež zove tonski ili slikarski crtež. Crtež je najčešće jednobojan, ali može biti i višebojan. Tehnički je crtež prikaz tehničkih objekata ili njihovih sastavnica, a prema području razlikuju se građevinski, strojarski, elektrotehnički, kartografski i drugi. Svaki od njih ima posebno normirane sastavne dijelove i načine prikazivanja. Kartografski crtež rezultat je crtanja ili graviranja nastao pri izradbi karte. U novije se doba sve više crta s pomoću računala. Gotovi se crteži iscrtavaju na podlogu pisačem ili crtalom.
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik