struna search engine

image shadow

član Europske komisije

PDF ispis
short form
 
član Komisije
definition
 

osoba iz države članice birana temeljem svoje opće sposobnosti i europskoga opredjeljenja iz redova osoba čija je neovisnost neupitna, na prijedlog države članice te zajedničkom suglasnošću Vijeća i izabranoga predsjednika, a zaduženje čelnika jedne od Glavnih uprava dodjeljuje joj predsjednik Komisije s mandatom od pet godina

vrela
synonyms
 

admitted term: povjerenik Komisije, povjerenik EK-a

not recommended term: povjerenik EU-a

equivalents
 

english: member of the European Commission, member of the Commission, Commissioner

german: Mitglied der Europäischen Kommission, Mitglied der Kommission, Kommissar

french: membre de la Commission européenne, membre de la Commission, commissaire européen, Eurocommissaire

slovene: član Evropske komisije, član Komisije, komisar

note
 
Izbor člana Europske komisije se obavlja na temelju sustava strogo ravnopravne rotacije među državama članicama koji se uspostavlja jednoglasnom odlukom Europskoga vijeća, a koji odražava demografski i zemljopisni spektar svih država članica. Vijeće, zajedničkom suglasnošću s izabranim predsjednikom Komisije, utvrđuje popis osoba koje predlaže za imenovanje članovima Komisije. Izbor tih osoba obavlja se na temelju prijedloga država članica u skladu s kriterijima određenima u članku 17. UEU-a. Izbor se potvrđuje u okviru Komisije kao tijela, glasovanjem Europskog parlamenta. Članovi Komisije ne traže i ne primaju naputke od bilo koje vlade ili koje druge institucije, tijela, ureda ili subjekta. Suzdržavaju se od svakog djelovanja koje je nespojivo s njihovim dužnostima ili obavljanjem njihovih zadaća. Od dana stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona do 31. listopada 2014. Komisija se sastoji od po jednoga državljanina svake države članice, uključujući njezina predsjednika i visokoga predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji je jedan od njezinih potpredsjednika. Od 1. studenoga 2014. Komisija se sastoji od onog broja članova, uključujući njezina predsjednika i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, koji odgovara dvjema trećinama broja država članica, osim ako Europsko vijeće jednoglasno odluči taj broj izmijeniti.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije