struna search engine

image shadow

čista potencija

PDF ispis
short form
 
potencija
definition
 

umnožak broja ili elementa matematičke strukture kojim se definira koliko se puta broj ili element množi sa samim sobom

equivalents
 

english: pure power

symbol
 
formula
 
note
 
Funkcija koja broju pridružuje njegovu čistu potenciju također se tako naziva.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi