struna search engine

image shadow

cikloalkani

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

homologni niz alkana u kojima su ugljikovi atomi vezani u prsten

synonyms
 

obsolete: nafteni

equivalents
 

english: cycloalkanes

subordinate terms
 
konformacije cikloheksana, metalacikloalkani
note
 
Opća formula cikloalkana sadržava n ugljikovih atoma i 2n vodikovih atoma.
attachment
 
cikloalkani
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja

source
 

source of term: Glosar razrednih imena organskih spojeva i reaktivnih međuprodukata temeljen na strukturi : preporuke IUPAC 1995. : preporuke Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva 2005. / priredili G. P. Moss, P. A. S. Smith, D. Tavernier ; preveli Danko Škare, Tomislav Portada, Leo Frkanec. Zagreb : Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2005.