struna search engine

image shadow

ciklički ugljikovodici

definition
 

ugljikovodici u kojima su ugljikovi atomi vezani tako da tvore jedan prsten ili više njih

equivalents
 

english: cyclic hydrocarbons

subordinate terms
 
cikloalkani, cikloalkeni, cikloalkini
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja