struna search engine

image shadow

ciklički poluketali

PDF ispis
definition
 

poluketali koji nastaju unutarmolekulskom nukleofilnom adicijom hidroksilne skupine na karbonilnu skupinu ketona

synonyms
 

admitted term: ciklički hemiketali

equivalents
 

english: cyclic hemiketals

attachment
 
ciklički poluketali
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja