struna search engine

image shadow

ciklički poluacetali

PDF ispis
definition
 

poluacetali koji nastaju unutarmolekulskom nukleofilnom adicijom hidroksilne skupine na karbonilnu skupinu aldehida

synonyms
 

admitted term: ciklički hemiacetali

equivalents
 

english: cyclic hemiacetals

attachment
 
ciklički poluacetali
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja