struna search engine

image shadow

ciklički ketoni

PDF ispis
definition
 

ketoni u kojima je ugljik karbonilne skupine dio prstena

equivalents
 

english: cyclic ketons

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja