struna search engine

image shadow

cijeli broj

PDF ispis
definition
 

broj koji pripada skupu $\{ \ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots \}$

equivalents
 

english: integer

subordinate terms
 
neparni broj, parni broj
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi

source
 

source of term: Hrvatski jezični portal. Zagreb : Novi Liber ; Srce, 2004. URL: http://hjp.novi-liber.hr/. (18.9.2012.)