struna search engine

image shadow

certifikacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

priznavanje sukladnosti proizvoda, uređaja, organizacije ili osobe s primjenjivim zahtjevima te izdavanje odgovarajuće svjedodžbe kojom se potvrđuje takvo podudaranje

vrela
context
 
Zrakoplov se može upotrebljavati samo u skladu sa svjedodžbom tipa i listom podataka s certifikacije tipa, na način propisan u odobrenome letačkom priručniku.
vrela
proposed term (IHJJ)
 
posvjedočivanje
equivalents
 

english: certification

classification
 

potpodručje: zračno pravo i zrakoplovni propisi
projekt: Usustavljivanje i normiranje temeljnoga hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja, Forenzično-kriminalističko nazivlje