struna search engine

image shadow

centripetalna sila

PDF ispis
definition
 

sila koja je usmjerena prema središtu zakrivljenosti staze i pri krivocrtnome gibanju čestici daje centripetalno ubrzanje

equivalents
 

english: centripetal force

french: force centripète

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici