struna search engine

image shadow

centripetalna promjena

PDF ispis
definition
 

bilančna promjena čija je posljedica promjena strukture i povećanje ukupne vrijednosti aktive i pasive

vrela
synonyms
 

admitted term: centripetalno kretanje

equivalents
 

english: centripetal balance sheet change, centripetal transaction

note
 
Centripetalna promjena mijenja i vrijednost i strukturu aktive i pasive. To je promjena u kvantitativnome i kvalitativnome smislu (primjer: nabava sirovina od dobavljača).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja