struna search engine

image shadow

centrifugalna promjena

PDF ispis
definition
 

bilančna promjena čija je posljedica promjena strukture i smanjenje ukupne vrijednosti aktive i pasive

vrela
synonyms
 

admitted term: centrifugalno kretanje

equivalents
 

english: centrifugal balance sheet change, centrifugal transaction

note
 
Centrifugalne promjene dovode do smanjenja vrijednosti aktive i pasive, tj. do promjene i u njihovoj vrijednosti i u njihovoj strukturi. Uzrokuju promjene i u kvalitatvnome i u kvantitativnome smislu (primjer: plaćena obveza prema dobavljaču).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja