struna search engine

image shadow

centralnosimetrični lik

PDF ispis
definition
 

geometrijski lik koji se pri određenoj centralnoj simetriji preslikava u sebe

equivalents
 

english: central symmetry figure

note
 
Pojam se može odnositi na druge podskupove ravnine, a ne samo na geometrijske likove.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi