struna search engine

image shadow

centralna simetrija

PDF ispis
definition
 

simetrija kojom se odlikuje ravninski lik ako njegova slika ostaje nepromijenjena nakon zaokreta oko neke točke u ravnini lika za kut od 180°

equivalents
 

english: central symmetry

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici