struna search engine

image shadow

celuloza

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

glavni sastojak nosivih staničnih stijenka i drvenastoga tkiva biljaka koji se dobiva kemijskom preradbom drva i drugih vlaknastih sirovina

vrela
equivalents
 

english: cellulose

subordinate terms
 
celuloza od četinjača, pamučna celuloza
note
 
Celuloze u pamuku ima 98 %, a u drvu 40 – 50 %.
classification
 

polje: kemija
grana: primijenjena kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja