struna search engine

image shadow

čeljusni poremećaj

PDF ispis
definition
 

poremećaj koji uključuje nenormalnu, nepotpunu i oštećenu funkciju čeljusnoga zgloba te različite simptome poput škljocanja, bolova, glavobolje i tinitusa

vrela
synonyms
 

admitted term: temporomandibularni poremećaj

not recommended term: temporomandibularna disfunkcija

equivalents
 

english: temporomandibular disorder

german: Kiefergelenkstörung, temporomandibuläre Dysfunktion

italian: disturbo temporomandibolare

abbreviations and acronyms
 

german: TMD

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: protetika dentalne medicine
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje