struna search engine

image shadow

cefami

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

prirodni i sintetički antibiotici koji kao jezgru sadržavaju 5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]oktan-8-on

vrela
equivalents
 

english: cephams

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja