struna search engine

image shadow

Carnotov stroj

definition
 

idealni stroj koji bi radio na načelu Carnotova termodinamičkoga kružnog procesa

equivalents
 

english: Carnot engine

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici