struna search engine

image shadow

carinska unija

definition
 

ekonomska integracija u kojoj su uklonjene sve prepreke slobodi kretanja robe između država članica i dogovorena je zajednička carinska tarifa prema trećim zemljama i zajednička trgovinska politika

equivalents
 

english: customs union

german: Zollunion

french: union douanière

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije