struna search engine

image shadow

buduća primjena

PDF ispis
definition
 

primjena promjene računovodstvenih politika i priznavanje učinka promjene računovodstvene procjene u budućim razdobljima

equivalents
 

english: future application

note
 
Sukladno Međunarodnomu računovodstvenom standardu 8 buduća primjena promjene računovodstvenih politika i priznavanje učinka promjene računovodstvene procjene uključuje: a) primjenjivanje nove računovodstvene politike na transakcije, druge poslovne događaje i stanja koji su nastali nakon datuma na koji je politika primijenjena; i b) priznavanje učinka promjene računovodstvene procjene u tekućemu razdoblju i budućim razdobljima na koje utječe ta promjena.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja