struna search engine

image shadow

brzo unovčiva imovina

noun n/a pl.
PDF ispis
definition
 

imovina koja se u kratkome roku može pretvoriti u novac bez značajnih gubitaka vrijednosti, a uključuje novac, novčane ekvivalente i brzo naplativa kratkotrajna potraživanja

equivalents
 

english: quick assets

german: liquide Aktivposten

note
 
Poduzeće koje želi održavati normalnu razinu likvidnosti trebalo bi imati brzo unovčive imovine onoliko koliko ima kratkoročnih obveza.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja