struna search engine

image shadow

brzina svjetlosti u vakuumu

PDF ispis
short form
 
brzina svjetlosti
definition
 

stalna brzina kojom se elektromagnetski valovi prostiru u vakuumu

equivalents
 

english: speed of light in vacuum

french: vitesse de la lumière dans le vide

symbol
 
equation
 
note
 
Brzina svjetlosti u vakuumu najveća je brzina ostvariva u prirodi i prirodna je konstanta. Jednaka je recipročnoj vrijednosti drugoga korijena iz umnoška električne permitivnosti vakuuma i magnetske permeabilnosti vakuuma.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici