struna search engine

image shadow

brod s pravom puta

PDF ispis
definition
 

brod koji je prema pravilima o izbjegavanju sudara na moru dužan zadržati nepromijenjeni plovidbeni smjer i brzinu kada je brod s kojim se susreće obvezan ukloniti mu se s puta

vrela
context
 
Ova odredba daje ovlaštenje brodu s pravom puta da može poduzeti mjere za izbjegavanje sudara vlastitim manevriranjem čim mu postane očito da brod koji se mora ukloniti s puta ne poduzima odgovarajući manevar.
vrela
equivalents
 

english: action by stand-on vessel

classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja