struna search engine

image shadow

brisanje

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

ikonizacija kojom se neke osobe, aktivnosti ili jezična obilježja sustavno izostavljaju iz ideoloških reprezentacija, čime postaju društveno nevidljivima

vrela
equivalents
 

english: erasure

note
 
Naziv su osmislile J. Irvine i S. Gal za semiotički proces ikonizacije koji pojednostavnjuje jezičnu i društvenu stvarnost izostavljanjem činjenica i pojava koje se ne uklapaju u ideološki okvir. Brisanje je uobičajen proces nacionalne ideologije u kojoj se nacija i njezin jezik zamišljaju kao homogeni, a unutrašnja se kulturna i jezična varijabilnost zanemaruju ili smatraju nebitnima.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji