struna search engine

image shadow

bridna dislokacija

PDF ispis
definition
 

dislokacija s Burgersovim vektorom okomitim na dislokacijsku liniju

synonyms
 

admitted term: rubna dislokacija

equivalents
 

english: edge dislocation

subordinate terms
 
Burgersov vektor
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici