struna search engine

image shadow

Braggov maksimum

PDF ispis
definition
 

difrakcijski maksimum koji nastaje prolaskom rendgenskih zraka, elektrona ili neutrona kroz kristal

equivalents
 

english: Bragg peak

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici