struna search engine

image shadow

bozon

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

elementarna ili složena čestica koja ima spin jednak cijelomu broju ili nuli

equivalents
 

english: boson

french: boson

subordinate terms
 
baždarni bozon, Higgsov bozon, W-bozon, Z-bozon
note
 
Bozoni se podvrgavaju Bose-Einsteinovoj kvantnoj statistici.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici