struna search engine

image shadow

borbene operacije

definition
 

operacije koje izvode Oružane snage ili njihovi dijelovi, samostalno ili u sastavu saveza, koalicije ili međunarodne organizacije uporabom vojnih sredstava koja uključuju planiranu uporabu sile

equivalents
 

english: combat operations

classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje